Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Grupa INC

DOM MAKLERSKI INC S.A. JEST CZĘŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ INC

Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 25 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. INC S.A. była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC S.A. otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

Zrealizowane projekty
Domu Maklerskiego INC

Genomtec S.A.
Oferta akcji
13 096 000 PLN
Kwiecień 2023
Stars.Space S.A.
Oferta akcji
5 034 000 PLN
Marzec 2023
Plot Twist S.A.
Oferta akcji
550 003 PLN
Marzec 2023
One Solution S.A.
Oferta akcji
681 868 PLN
Styczeń 2023
Petgram S.A.
Oferta akcji
999 995 PLN
Styczeń 2023
Broń.pl S.A.
Oferta akcji
1 016 500 PLN
Grudzień 2022
True Games Syndicate S.A.
Oferta akcji
645 077 PLN
Październik 2022
Plot Twist S.A.
Oferta akcji
2 799 998 PLN
Wrzesień 2022

Poznaj Zarządzających
Domem Maklerskim INC

PREZES ZARZĄDU

Paweł Śliwiński

PREZES ZARZĄDU

Paweł Śliwiński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezes Zarządu INC S.A. (spółka notowana na rynku głównym GPW) oraz Domu Maklerskiego INC S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Sebastian Huczek

WICEPREZES ZARZĄDU

Sebastian Huczek

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Zygmanowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Zygmanowski

Doktor nauk ekonomicznych  w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Był adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

DYREKTOR DZIAŁU DEPOZYTARIUSZA

Joanna Kordys

DYREKTOR DZIAŁU DEPOZYTARIUSZA

Joanna Kordys

Członek ACCA z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W okresie od 2000 do 2007 roku związana z grupą AVIVA (Allianz) gdzie odpowiadała za wycenę i sprawozdawczość funduszu emerytalnego, a od 2007 roku zaangażowana w obsługę funduszy inwestycyjnych po stronie kilku TFI, podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe i wyceniającego aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych (VISTRA) oraz depozytariuszy. Ma duże doświadczenie w optymalizacji procesów i w wykorzystaniu narzędzi informatycznych do wsparcia realizacji celów strategicznych.

Dom Maklerski INC S.A. tworzony jest przez zespół składający się z:

1

DORADCY
INWESTYCYJNEGO

5

LICENCJONOWANYCH
MAKLERÓW

5

CERTYFIKOWANYCH
DORADCÓW ASO

1

CHARTERED
FINANCIAL ANALYST

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz