Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Zostań naszym klientem i otrzymuj informacje o akcjach oferowanych przez Dom Maklerski INC

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny oraz nie stanowi oferty. Klientem może zostać wyłącznie osoba, która zawrze z Domem Maklerskim INC S.A. (DM INC) umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed zawarciem umowy DM INC bada wiedzę i doświadczenie potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym. Informacje o instrumentach finansowych będą kierowanie wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.

  Aby bezpośrednio otrzymywać informacje o ofertach prowadzonych przez Dom Maklerski INC, musisz wypełnić ankietę MiFID oraz podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

  Informacje o instrumentach finansowych będą kierowane wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

  Zostań klientem
  Domu Maklerskiego
  INC

  Skontaktuj się

  Jakie korzyści zyskuje
  Klient Domu Maklerskiego INC

  Doświadczenie

  Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 25 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

  Nieodpłatna umowa

  Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 25 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

  Zweryfikowani Emitenci

  Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa inwestorów, dlatego wszyscy emitenci przechodzą wcześniej naszą weryfikację.

  Debiut na NewConnect

  Akcje oferowane przez Dom Maklerski INC S.A. mają być docelowo przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku akcji NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Zaufanie inwestorów

  Dom Maklerski INC S.A. ma ponad 800 klientów usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

  Ciekawe projekty z innowacyjnych branż

  Oferujemy możliwość inwestowania w akcje innowacyjnych spółek z sektora MŚP.

  Poznaj nas bliżej

  Zapoznaj się z prezentacją DM INC

  Case study

  Woodpecker.co – sprawna transakcja i szybki debiut

  Spółka Woodpecker.co jest producentem oraz dostawcą oprogramowania typu SaaS (ang.: Software-as-a-Service), służącego do automatyzacji procesów pozyskiwania klientów i usprawnienia sprzedaży. Zespół Woodpecker liczy około 70 osób, których łączy pasja i doświadczenie.

  Cel transakcji:

  Sprzedaż od 733.333 do 916.667 akcji serii A przez 4 osoby fizyczne
  i jedną osobę prawną o łączonej wartości 11 mln zł.

  14 września 2021 r.

  Data debiutu na rynku NewConnect

  Rola Domu Maklerskiego INC:

  • Zaproponowanie i realizacja projektu w formie sprzedaży akcji opartej o Memorandum Informacyjne z procesem ustalenia ceny sprzedaży w drodze book-buildingu
  • Kompleksowe wsparcie spółki w sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu
  • Organizacja prezentacji inwestorskich w procesie oferowania
  • Przyjmowanie zapisów na akcje i wpłat
  • Sporządzenie dokumentacji emisyjnej (Memorandum, Prezentacja)

  Rezultaty

  Sprawne przeprowadzenie transakcji

  i debiut na rynku NewConnect w okresie 5-miesięcznym

  Redukcja zapisów

  w Transzy Małych Inwestorów na poziomie 44%

  Sprzedaż akcji

  123 osobom fizycznym i 6 osobom prawnym, w tym 2 funduszom inwestycyjnym

  Zakup przez jeden z funduszy 228.750 akcji

  serii A za kwotę 2.745.000 PLN

  Stopa zwrotu w dniu debiutu:18,3%

  O Nas

  Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Dom Maklerski INC S.A. prowadzi także Platformę Usług Publicznych.

  Dom Maklerski INC S.A. specjalizuje się w ofertach publicznych papierów wartościowych innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki.

  Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

  Możesz też samodzielnie skorzystać z naszego
  kreatora umowy i podpisać dokumenty online.

  Krok #1

  Wypełnij ankietę MiFID na stronie:

  https://www.dminc.pl/ankieta

  Krok #2

  Pobierz plik w formacie .pdf zawierający wynik ankiety i wypełnij wszystkie dane do umowy na tej stronie 

  Krok #3

  Pobierz plik w formacie .pdf zawierający umowę i zapoznaj się z umową i dokumentami stanowiącymi załącznik do umowy

  Krok #4

  Zeskanuj dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL, np. prawo jazdy lub paszport

  Krok #5

  Pobrane pliki .pdf (ankietę, umowę) oraz skany dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego tożsamość podpisz podpisem zaufanym ePUAP lub jeżeli posiadasz kwalifikowanym podpisem elektronicznym

  Krok #6

  Wyślij podpisane pliki na adres ppz@dminc.pl

  Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.