Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Adekwatność kapitałowa

Polityka ujawniania informacji przez Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Informacje

Szczegółowe informacje dot. Domu Maklerskiego INC S.A.

pobierz plik

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

pobierz plik

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

czytaj

MIFID II

Polityka klasyfikacji klienta w Domu Maklerskim INC S.A.

pobierz plik

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Domu Maklerskiego INC S.A.

pobierz plik

Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji w Dom Maklerskim INC S.A.

pobierz plik

Polityka wynagrodzenia

Informacja o powołaniu komitetu wynagrodzeń w Domu Maklerskiego INC SA z siedzibą w Poznaniu

pobierz plik

Polityka wynagradzania

pobierz plik

Raport o wynagrodzeniach za rok 2021 Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Ujawnienia w zakresie wynagrodzeń za rok 2021

pobierz plik

Raport o wynagrodzeniach za rok 2022 Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Ujawnienia w zakresie wynagrodzeń za rok 2022

pobierz plik

Pozostałe dokumenty

Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

pobierz plik

Polityka informacyjna Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna

pobierz plik

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych

pobierz plik

Informacja o spełnianiu przez członków organów Domu Maklerskiego INC SA z siedzibą w Poznaniu wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

pobierz plik

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem

pobierz plik

Regulaminy świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych przez Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w Domu Maklerskim INC S.A.

pobierz plik

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku wtórnym w Domu Maklerskim INC S.A.

pobierz plik

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

pobierz plik

Ocena stosowania w Domu Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za rok 2020

pobierz plik

Regulamin organizacyjny Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Ocena stosowania w Domu Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za rok 2021

pobierz plik

Ocena stosowania w Domu Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za rok 2022

pobierz plik