Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Poznaj Zarządzających
Domem Maklerskim INC

PREZES ZARZĄDU

Paweł Śliwiński

PREZES ZARZĄDU

Paweł Śliwiński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezes Zarządu INC S.A. (spółka notowana na rynku głównym GPW) oraz Domu Maklerskiego INC S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Sebastian Huczek

WICEPREZES ZARZĄDU

Sebastian Huczek

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Zygmanowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Zygmanowski

Doktor nauk ekonomicznych  w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Był adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Zespół
Domu Maklerskiego INC

Dyrektor ds. emisji papierów wartościowych

Albert Trąpczyński

Dyrektor ds. emisji papierów wartościowych

Albert Trąpczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3084.

Dyrektor ds. emisji papierów wartościowych

Kamila Połomka

Dyrektor ds. emisji papierów wartościowych

Kamila Połomka

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Posiada doświadczenie zawodowe z analizy danych finansowych zdobyte w korporacjach doradczych i kancelariach restrukturyzacyjnych. Pracowała również jako trader na światowych rynkach. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 4/2021. W Domu Maklerskim INC S.A. odpowiedzialna jest za przygotowanie procesu i Emitentów do ofert publicznych i prywatnych akcji.

Inspektor Nadzoru

Katarzyna Grewling

Inspektor Nadzoru

Katarzyna Grewling

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie, a także w Alternatywnym Systemie Obrotu AeRO prowadzonym przez Bursa de Valori Bucuresti SA. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 60/2011.

Specjalista ds. obsługi klienta

Katarzyna Hebdzyńska

Specjalista ds. obsługi klienta

Katarzyna Hebdzyńska

Absolwentka wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe wiąże się z Rynkami Finansowymi. Przez wiele lat pracowała w jednym z największych na świecie brokerów Forex & CFD notowanych na giełdzie - X Trade Brokers S.A., a także w domach maklerskich takich jak TMS Brokers S.A. czy Admiral Markets.