Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Kluczowe przewagi Domu Maklerskiego INC

  • Ofertę kierujemy w szczególności do podmiotów posiadających lub obsługujących wiele spółek (np. grupy kapitałowe, fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze venture capital, ASI, inwestorzy smart money, kancelarie prawne, podatkowe, czy rachunkowe).
  • Zapewniamy bezpośredni kontakt z dedykowanym merytorycznym opiekunem.​ ​
  • Wspieramy spółkę i akcjonariuszy w procesach związanych z wpisem do rejestru (obsługa procesu AML, wypełniania wniosków itp.) odciążając od samodzielnego przygotowywania dokumentów.
  • Konsultujemy zdarzenia korporacyjne związane z rejestrem (np. splity, podwyższenia kapitału zakładowego itp.) przed ich wystąpieniem (obsługa przedtransakcyjna).
  • Zapewniamy sprawną obsługę procesów wynikających z umów inwestycyjnych, np. emisje warrantów, opcje, klauzule tag along i drag along, czy anti-dilution lub procesu sprzedaży akcji (obsługa transakcyjna i potransakcyjna).
  • Pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu procesu zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Dział Rejestru Akcjonariuszy

  • Zespół składa się z osób posiadających duże doświadczenie w zakresie obsługi transakcji kapitałowych, rozumie ich przebieg i specyfikę (emisje, procesy ABB, umowy inwestycyjne, współpraca z funduszami VC/PE, grupami kapitałowymi) i pracuje z wykorzystaniem uznanego systemu IT.
  • Dom Maklerski INC S.A. prowadzi rejestr akcjonariuszy od 2021 r.​

Jak przenieść lub utworzyć rejestr i zostać naszym klientem?

Krok 1

Skontaktuj się z nami, wspólnie uzupełnimy ankietę, która pozwoli ustalić harmonogram przeniesienia rejestru do DM INC lub jego utworzenia.

Krok 2

Podpiszemy umowę oraz przygotujemy uchwały WZA.

Krok 3

Przeprowadzimy proces przeniesienia lub utworzenia rejestru.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio lub wypełnij poniższy formularz

Michał Rotter

Koordynator ds. rejestru akcjonariuszy
michal.rotter@dminc.pl
tel. 515 385 524