Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2022

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

pobierz plik

2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania dla walnego zgromadzenia i rady nadzorczej Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2021

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

pobierz plik

2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania dla walnego zgromadzenia i rady nadzorczej Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2020

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

pobierz plik

2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania dla walnego zgromadzenia i rady nadzorczej Dom Maklerski INC S.A.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2019

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

pobierz plik

2018

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2018

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

pobierz plik

2017

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2017

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

pobierz plik

2016

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

pobierz plik

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2016

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

pobierz plik

2015

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

pobierz plik

2014

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

pobierz plik

2013

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

pobierz plik

2012

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

pobierz plik

2011

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2011 r.

pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011

pobierz plik

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

pobierz plik