Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Punkt Obsługi Klienta

+48 61 845 5005

ul. Wspólna 35, lok.12
00-519 Warszawa

Siedziba firmy

+48 61 845 5000

ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6
piętro 4, 61-131 Poznań

biuro@dminc.pl

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.

    Dom Maklerski INC SA posiada zezwolenie KNF

    w zakresie oferowania instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.02.2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012 oraz w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.10.2017 r. nr DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1, doradztwa inwestycyjnego oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.12.2020 r. sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020, a także wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz sporządzania analiz finansowych i rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącym transakcji w zakresie instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19.05.2023 r. sygn. DIF-DIFZL.4010.8.2022.

    Dane rejestrowe

    Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000371004 | NIP: 7010277149 | REGON: 142721519 | Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 832.000 zł