Informacja o spełnianiu przez członków organów Domu Maklerskiego INC SA z siedzibą w Poznaniu wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi