Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych