Polityka klasyfikacji klienta w Domu Maklerskim INC S.A.