Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku wtórnym w Domu Maklerskim INC S.A.