Kontakt

+48 61 845 5000

pn-pt 09:00 - 16:00
Centrala / POK

Poznań / Warszawa

pn-pt 09:00 - 16:00
Skontaktuj się

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 r.

zobacz więcej

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023

zobacz więcej

Sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2023

zobacz więcej

Ujawnienia Domu Maklerskiego INC S.A. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

zobacz więcej