Kamila Połomka

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Posiada doświadczenie zawodowe z analizy danych finansowych zdobyte w korporacjach doradczych i kancelariach restrukturyzacyjnych. Pracowała również jako trader na światowych rynkach. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 4/2021. W Domu Maklerskim INC S.A. odpowiedzialna jest za przygotowanie procesu i Emitentów do ofert publicznych i prywatnych akcji.