Katarzyna Grewling

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie, a także w Alternatywnym Systemie Obrotu AeRO prowadzonym przez Bursa de Valori Bucuresti SA. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 60/2011.